Als eerste HKZ gecertificeerd!

Kraamcentrum voldoet als eerste instelling in Nederland aan de nieuwe HKZ richtlijnen voor kwaliteitszorg.

Kraamcentrum voldoet als eerste instelling in Nederland aan de nieuwe HKZ richtlijnen voor kwaliteitszorg. Recent is bij Kraamcentrum Bunschoten een audit gehouden. Wij ontvangen nu het nieuwste kwaliteitscertificaat van de zorg: HKZ. Dit certificaat zorgt ervoor dat kwaliteit genormeerd en toetsbaar is. Zij stelt zorginstellingen daarmee in staat om hun aanbod voortdurend te verbeteren. Het doel van HKZ is harmonisatie van kwaliteitsbeoordeling in zorg en welzijn. Opdat kwaliteit in de verschillende sectoren op dezelfde manier beoordeeld wordt. Optimale transparantie van kwaliteit kan bereikt worden door certificatie.

Aanmelden