Algemene Voorwaarden Kraamcentrum

Algemene Voorwaarden Het Kraamcentrum

Kraamcentrum hanteert de Algemene voorwaarden voor de geboortezorg van BO Geboortezorg 2018 .


De voorwaarden zijn van toepassing op de door Kraamcentrum afgesloten zorgovereenkomsten. Onderdeel van de Algemene voorwaarden is dat indien u als cliënt jonger bent dan 18 jaar dan moet u de overeenkomst, ondanks het feit dat u vanaf de leeftijd van 16 jaar wettelijk een geneeskundige overeenkomst mag aangaan (wet WGBO), laten ondertekenen door een wettelijk vertegenwoordiger vanwege de financiële garantstelling tot 18 jaar.

Daarnaast hanteren wij de volgende Aanvullende voorwaarden:

Werkomstandigheden

Werken in de kraamzorg brengt grote fysieke belasting met zich mee. Daarom vragen wij je aandacht voor de volgende punten:

  • Om rugklachten bij kraamverzorgende, verloskundige of huisarts te voorkomen, moet je bed een hoogte hebben van 80 centimeter, gemeten van de bovenkant van de matras tot aan de vloer. Deze verplichting geldt tijdens de bevalling en de kraamtijd. Wanneer de hoogte van het bed niet aan de eisen voldoet wordt er geen zorg aan bed gegeven.

  • Je kunt niet bevallen of worden verzorgd op een waterbed. Je hebt in dat geval een ander bed nodig dat op goede werkhoogte kan worden gebracht.

  • Snoeren, stekkers en elektrische apparaten waarmee de kraamverzorgende werkt, moeten veilig zijn.

  • De plaats waar de kraamzorg wordt gegeven, moet eenvoudig bereikbaar zijn.

  • Op de verdieping waar de bevalling plaatsvindt en je de kraamtijd doorbrengt moet stromend water aanwezig zijn.

  • Volgens de Tabakswet heeft ook een kraamverzorgende recht op een rookvrije werkplek. Wij verzoeken je daarom niet te roken in het bijzijn van de kraamverzorgende.

Vervoerskosten

De vervoerskosten die de kraamverzorgende maakt op weg van en naar jouw woning, zijn voor rekening van Kraamcentrum. Wanneer de kraamverzorgende daarnaast haar auto gebruikt ten behoeve van jouw gezin, geldt daarvoor een vastgestelde kilometervergoeding van € 0,27. Deze vergoeding betaal je rechtstreeks aan de kraamverzorgende. Je gezinsleden mogen uitsluitend met de kraamverzorgende meerijden als zij een inzittendenverzekering heeft. Gebruikt de kraamverzorgende jouw auto, dan ben je zelf aansprakelijk voor eventuele schade die de kraamverzorgende zou kunnen veroorzaken.

Parkeerkosten

De parkeerkosten die de kraamverzorgende moet maken komt voor jouw rekening. Is er betaald parkeren in jouw buurt probeer dan een parkeerkaart of vrijstelling te krijgen bij jouw gemeente. 

Gebruik van sleutels

Je bent zelf verantwoordelijk voor het afgeven van sleutels aan de kraamverzorgende. Kraamcentrum kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel verlies of diefstal.

Aansprakelijkheid

Kraamcentrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade tenzij er sprake is van schuld of grove nalatigheid. In geval een medewerker materiële schade veroorzaakt geldt een eigen risico van € 250,-- per gebeurtenis. Je dient de schade direct te melden bij onze organisatie. (Het beschadigde materiaal dien je te bewaren voor eventuele expertise).

Leerlingen

Kraamcentrum is een erkend leerbedrijf, hetgeen betekent dat de zorg geleverd kan worden door een kraamverzorgende in opleiding. Onder deskundige begeleiding zal de kraamverzorgende in opleiding haar vak uitoefenen.

Annuleren

Het annuleren van de zorg, zoals omschreven in de Algemene voorwaarden voor de geboortezorg van BO Geboortezorg 2018  artikel 20, brengt annuleringskosten met zich mee. Dit bedrag heeft een grootte van €150,00 en wordt bij de client in rekening gebracht. 

Can't speak Dutch and want to read this in English? Click here.